دوره‌های سری پلاتینیوم، دوره‌هایی هستند که به صورت فردی یا گروهی تهیه، تولید و در تعداد جلسات مشخص و در ساعات اختصاصی به صورت خصوصی ارائه می‌گردند.

جهت درخواست دوره‌های خصوصی سری پلاتینیوم فرم ذیل را تکمیل کرده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

* بدیهی است درج اطلاعات صحیح توسط شما، ما را در ارائه محتوا و مشاوره دقیق یاری خواهد کرد.

فرم درخواست دوره‌های خصوصی پلاتینیوم